Τι είναι το e-learning;

Κατηγορία: Τα νέα μας

Η ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση είναι μέθοδος εκμάθησης της γλώσσας εξ αποστάσεως. Δεν υπάρχει πραγματική επαφή του εκπαιδευόμενου με τον εκπαιδευτή. Ο εκπαιδευτής όμως παρακολουθεί τον εκπαιδευόμενο διαμέσου της εκπαιδευτικής πλατφόρμας και παρεμβαίνει όποτε το θεωρεί απαραίτητο. Ο εκπαιδευόμενος επίσης έχει την δυνατότητα μέσω της online πλατφόρμας να επικοινωνεί με τον εκπαιδευτή του για επίλυση αποριών ή για διευκρινήσεις. Αυτό είναι και το υπέρ του συστήματος. Ο εκπαιδευόμενος μπορεί όποτε το επιθυμεί να διαβάσει θεωρία να κάνει ασκήσεις λεξιλογίου ή γραμματικής να γράψει έκθεση και να στείλει τα αποτελέσματα των ασκήσεων αυτών στον καθηγητή για αξιολόγηση αλλά και απορίες για επίλυση. Η μέθοδος εφαρμόζεται πάρα πολλά χρόνια στην Αμερική και Αγγλία με αποτελέσματα που θα εκπλαγείτε. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται ήδη από μαθητές του ΚΞΓ μας από το 2009 για εξάσκηση της γλώσσας από το σπίτι τους.

Εφαρμόζουμε επίσης την σύγχρονη τηλε-εκπαίδευση με άμεση επικοινωνία εκπαιδευόμενου και εκπαιδευτή με βίντεο κλήση (άμεση επαφή με ήχο και εικόνα) ή και μόνο με ήχο. Το μάθημα γίνεται σε πραγματικό χρόνο σε συγκεκριμένη ώρα και ημέρα μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου.

Η εκπαίδευση σας μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας την ασύγχρονη ή σύγχρονη μέθοδο ή συνδυασμό και των δύο μεθόδων. Δηλαδή αρχίζετε με την ασύγχρονη μέθοδο και αν χρειαστείτε άμεση επαφή με τον εκπαιδευτή μπορεί να προγραμματιστεί σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα.