Κύκλος Σπουδών

Οι τάξεις του σχολείου είναι

JA, JB, A, B, C, D, E και πτυχία. Τα μαθήματα γίνονται σε σύγχρονες, άνετες, κλιματιζόμενες αίθουσες. Το σχολείο επίσης διαθέτει πλήρη εξοπλισμό σε εποπτικά μέσα, διαδραστικούς πίνακες, ατομικό σύστημα αξιολόγησης του μαθητή μέσα στην τάξη, πολυμέσα, δανειστική βιβλιοθήκη και βιντεοθήκη. Τα τμήματα μας είναι από 8-12 μαθητές.

Παροχές ΔΩΡΕΑΝ

Δανειστική βιβλιοθήκη και ταινιοθήκη DVD, ηλεκτρονικό λεξικό, ενισχυτικά μαθήματα, ηλεκτρονικό βαθμολόγιο, απουσιολόγιο και βιβλίο ύλης.

Έλεγχοι προόδου

Δίνουμε έλεγχους προόδου στους οποίους φαίνονται οι βαθμοί από τα τέστ προόδου της περιόδου, οι βαθμοί από ολιγόλεπτα τέστ στο καθημερινό μάθημα, ο προφορικός βαθμός του μαθητή, ο αριθμός απουσιών και τέλος παρατηρήσεις ή/και σχόλια για την επίδοση, πρόοδο και συμπεριφορά του μαθητή.

Εγγραφές

Κάντε σήμερα την εγγραφή σας online. Έτσι κερδίζετε χρόνο κάνοντας κράτηση στην θέση και στο πρόγραμμα που σας βολεύει. Ο Κηδεμόνας θα πρέπει όμως να περάσει από την διεύθυνση του φροντιστηρίου μας έως και την έναρξη των μαθημάτων για την επιβεβαίωση και οριστικοποίηση της εγγραφής.

Αίτημα να σας καλέσουμε.

Δώστε τα στοιχεία σας.