Τι είναι το e-learning;

Η ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση είναι μέθοδος εκμάθησης της γλώσσας εξ αποστάσεως. Δεν υπάρχει πραγματική επαφή του εκπαιδευόμενου με τον εκπαιδευτή. Ο εκπαιδευτής όμως παρακολουθεί τον εκπαιδευόμενο διαμέσου της εκπαιδευτικής πλατφόρμας και παρεμβαίνει όποτε το θεωρεί απαραίτητο. Ο εκπαιδευόμενος επίσης έχει την δυνατότητα μέσω της online πλατφόρμας να επικοινωνεί με τον εκπαιδευτή του για επίλυση αποριών ή για διευκρινήσεις. Αυτό είναι και το υπέρ του συστήματος. Ο εκπαιδευόμενος μπορεί όποτε το επιθυμεί να διαβάσει θεωρία να κάνει ασκήσεις λεξιλογίου ή γραμματικής να γράψει έκθεση και να στείλει τα αποτελέσματα των ασκήσεων αυτών στον καθηγητή για αξιολόγηση αλλά και απορίες για επίλυση. Η μέθοδος εφαρμόζεται πάρα πολλά χρόνια στην Αμερική και Αγγλία με αποτελέσματα που θα εκπλαγείτε. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται ήδη από μαθητές του ΚΞΓ μας από το 2009 για εξάσκηση της γλώσσας από το σπίτι τους.

Εφαρμόζουμε επίσης την σύγχρονη τηλε-εκπαίδευση με άμεση επικοινωνία εκπαιδευόμενου και εκπαιδευτή με βίντεο κλήση (άμεση επαφή με ήχο και εικόνα) ή και μόνο με ήχο. Το μάθημα γίνεται σε πραγματικό χρόνο σε συγκεκριμένη ώρα και ημέρα μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου.

Η εκπαίδευση σας μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας την ασύγχρονη ή σύγχρονη μέθοδο ή συνδυασμό και των δύο μεθόδων. Δηλαδή αρχίζετε με την ασύγχρονη μέθοδο και αν χρειαστείτε άμεση επαφή με τον εκπαιδευτή μπορεί να προγραμματιστεί σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα.

Αίτημα να σας καλέσουμε.

Δώστε τα στοιχεία σας.