Περισσότερα για το e-learning

Το σύστημα είναι απλό αρκεί να έχετε βασικές γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή. Αν μπορείτε να στείλετε email τότε μπορείτε να χειριστείτε και το online σύστημα εκμάθησης της Αγγλικής Γλώσσας. Δεν χρειάζεται καμία εξειδίκευση στον τομέα των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το σύστημα μετά την εισαγωγή σας, σας εμφανίζει την "τάξη" που ανήκετε και τα κεφάλαια που πρέπει να κάνετε. Μετά την ολοκλήρωση μιας άσκησης, βαθμολογία αλλά και στατιστικά αποθηκεύονται αυτόματα στο σύστημα χωρίς εσείς να πρέπει να κάνετε κάποια ενέργεια, πάντοτε με την παρακολούθηση τού εκπαιδευτή, ο οποίος μπορεί μέσα από την πλατφόρμα να σας στείλει παρατηρήσεις ή σχόλια για την σωστή καθοδήγηση σας. Περισσότερες και πιο αναλυτικές πληροφορίες μπορούμε να σας στείλουμε μέσω email. Ενημερωτικά σας αναφέρουμε ότι το ίδιο περιβάλλον εργασίας του e-learning tool χρησιμοποιούν πάρα πολλά πανεπιστήμια κυρίως Αμερικής Αγγλίας αλλά και στην Ελλάδα.

Η σειρά μαθημάτων απευθύνεται σε ενήλικες εργαζόμενους, φοιτητές,επιχειρηματίες που θέλουν να καταρτίσουν το προσωπικό τους, αλλά και μαθητές που θέλουν ατομικά μαθήματα και θέλουν να πιστοποιηθούν στην Αγγλική μαθαίνοντας την γλώσσα εύκολα άμεσα και με το δικό τους ρυθμό.

Αίτημα να σας καλέσουμε.

Δώστε τα στοιχεία σας.